FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

E-shop: www.svadobnevecicky.sk

Predávajúci:

Demaris, s.r.o. Tomášikova 16551/5, 821 01 Bratislava, IČO: 50055615, IČ DPH: SK2120157523 

 

V súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. využívam svoje právo a odstupujem

týmto od kúpnej zmluvy.

 

Meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonický kontakt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Číslo objednávky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dátum prijatia tovaru: . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Sumu za tovar požadujem vrátiť:

a. rovnakým spôsobom, aký ste použili pri objednávke tovaru

alebo

b. bankovým prevodom na účet číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(zvoľte jednu z týchto možností)

 

Vrátený tovar (názov, počet kusov): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Podmienky vrátenia: Tovar je možné vrátiť do 14-tich dní od prevzatia tovaru bez udania

dôvodu.

 

Tovar musí byť vrátený́ kompletný́, v pôvodnom stave, v pôvodnom obale, nesmie

javiť známky používania.

 

Peniaze za tovar Vám zašleme do 14 dní po obdržaní tovaru a formulára na odstúpenie od zmluvy. Tovar musí byť zaslaný́ doporučene (NIE NA DOBIERKU!) formou doporučeného listu, balíka, kuriéra alebo osobne. Prepravné náklady pri výmene alebo vrátení tovaru hradí zákazník.

 

Vyplnený́ formulár treba zaslať spolu s tovarom.

 

Adresa na vrátenie tovaru:

Demaris, s.r.o.

(SvadobnéVecičky.sk)

Tomášikova 16551/5

821 01 Bratislava

 

V ............................................., dňa .............................

 

 

...............................................

    podpis